Datafangst og prosessdigitalisering

Lexit tilbyr teknologiløsninger for datafangst og prosessforenkling gjennom digitalisering av den operative driften. Våre løsninger er godt egnet i de fleste bransjer og i offentlig sektor. Vi har produkter og løsninger tilpasset arbeidsprosessene gjennom verdikjeden fra retail, salg og service, i lager og logistikk og til produksjon og merking. Andre satsingsområder for oss inkluderer automatisering av prosessflyt med RFID/IOT, software for administrasjon av utstyr og eiendeler, samt enkle logistikkløsninger for å hjelpe småbedrifter med e-commerce.

Etiketter, emballasje og merking

Lexit tilbyr alt en virksomhet trenger for effektiv merking: Etiketter og emballasje, merkeutrustning for produksjon og andre arbeidsprosesser og software for å støtte digital arbeidsflyt i etikettdesign og bestilling og styre merkingen i produksjonen. Vi sikrer at forbruksmateriell, merkeutstyr og softwareløsninger fungerer godt sammen. I tillegg tilbyr Lexit, gjennom datterselskapet Foptec, markedets beste softwareløsning for ingrediensberegninger og deklarasjonshåndtering for å støtte kvalitetsarbeidet og produktutviklingen i bedriftene med fokus på næringsmiddelindustrien.